Werkwijze en tarieven

Na de aanmelding via AANMELDEN volgt er een online intakegesprek. Samen brengen we de behoefte in kaart en maken een plan van aanpak. De e-begeleiding is op maat.

Tarieven en vergoeding

Telefonische kennismaking gratis!

Maak een account aan en plan een gratis telefonische kennismaking in, in mijn online agenda. Ik neem contact met u op!

Online intake (1 uur) €.60,00*

Vervolg e-consult (1 uur) €.50,00*

Als levenslooppsycholoog ben ik geen contract aangegaan met zorgverzekeraars, waardoor ik niet volledig vergoed word. Omdat ik vind dat iedereen goede en betaalbare psychologische hulp moet kunnen krijgen, bied ik e-begeleiding aan tegen een relatief laag basistarief. Zo maken we de zorg bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Voor financieel minder draagkrachtigen pas ik eventueel in overleg het basistarief aan.

*Betaling geschiedt digitaal voorafgaand aan het online intakegesprek of e-consult. Na betaling ontvangt u de factuur als bewijs van betaling.